ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům v rámci pojištění průmyslu a podnikatelů komplexní služby také v oblasti likvidace pojistných událostí. Řešíme všechny druhy pojistných událostí, od škod na vozidlech či majetku, po škody z odpovědnostního pojištění. Našim zákazníkům je přidělen osobní likvidátor, který je připraven poskytnout jim kompetentní radu v krizové situaci a dále řešit pojistnou událost od jejího nahlášení pojistiteli až po výplatu pojistného plnění. Při likvidaci pojistných událostí především hájíme zájmy zákazníka, preferujeme individuální přístup a dohlížíme na hladký a rychlý průběh likvidace.

Průběh likvidace pojistných událostí prostřednictvím našeho likvidátora:

  1. Nahlášení vzniku škody pojistiteli obratem po přijetí oznámení zákazníkem.
  2. Zajištění prohlídky technikem pojišťovny.
  3. Vyplnění všech potřebných formulářů.
  4. Kompletace potřebných podkladů.
  5. Vyřízení zálohy na pojistná plnění (v případě potřeby).
  6. Zajištění včasné výplaty pojistného plnění, jeho kontrola.
  7. Minimalizace finančních dopadů.
  8. Zastupování klienta při jednání s pojišťovnami.
  9. Odborná pomoc při likvidaci škody
  10. Evidence a reporting pojistných událostí.

Vznik škody můžete nahlásit svému likvidátorovi nebo na níže uvedených kontaktech:


Jan Stojan
Specialista likvidace pojistných událostí – průmysl a podnikatelé
stojan@csobpm.cz
mob: 603 568 739
Martin Paris
Manažer služeb pojištění zákazníkům
pojistneudalosti@csobleasing.cz
mob: 703 193 820